oxidacny stres

Oxidačný stres

Oxidačný stres v ľudskom organizme nastáva, keď je produkcia reaktívneho kyslíka (tzv. voľného radikálu, ktorý vzniká ako vedľajší produkt okysličovania a látkovej premeny) väčšia, ako schopnosť tela detoxikovať alebo neutralizovať tieto reaktívne medziprodukty. Tvorba voľných radikálov vzniká už pri dýchaní.

Nerovnováha medzi tvorbou a elimináciou voľných radikálov vedie k oxidačnému poškodeniu proteínov, molekúl a génov. Pokiaľ organizmus nie je schopný tieto voľné radikály z tela eliminovať, poškodenie sa ďalej rozširuje.

U ľudí sa oxidačný stres podieľa na viacerých ochoreniach ako napr. ateroskleróze, Parkinsonovej chorobe, srdcovom infarkte a iných ochoreniach srdca a cievneho systému, Alzheimerovej chorobe a pod.

Medzi vonkajšie faktory spôsobujúce oxidačný stres patria: nadmerné vystavenie UV žiareniu, fajčenie, nezdravá strava (mastné, vysmážané jedlá…), nadmerné cvičenie (silné zaťaženie organizmu – pretrénovanosť), niektoré lieky a liečivá, znečistené ovzdušie a znečistená voda.

Voľné radikály môžu vo svojej ničivej funkcii zastaviť len antioxidanty. Niektoré sa v tele prirodzene vyskytujú, avšak nie v takej miere, ako sa voľné radikály v tele tvoria. Antioxidanty eliminujú voľné radikály, ktoré následne strácajú ničivý účinok na bunky, gény, proteíny.