koenzym q10, účinky koenzýmu Q10, účinky koenzím Q10

Koenzým Q10

Koenzým Q10 (ubichinón), skrátene Q10 je zlúčenina podobná funkciou vitamínom. Je obsiahnutá vo väčšine ľudských buniek, okrem tých, ktoré nemajú mitochondrie – to sú červené krvinky a bunky šošovky v oku. Koenzým Q10 významne prispieva k premene energie obsiahnutej z potravy na chemickú energiu vo forme ATP (adenozíntrifosfát)*.

Najviac koenzýmu teda obsahujú orgány s najväčšou požiadavkou na energiu – srdce, pľúca a pečeň. Starnutie býva spojené s poklesom koezýmu Q10 v mitochondriách (elektrárňach) buniek.  Keďže pri tvorbe energie v mitochondriách vznikajú kyslíkové radikály, ktoré spôsobuje ďalšiu DNA mutáciu, je nevyhnutné, aby koenzým Q10 ako antioxidant bol priamo pri zdroji voľných radikálov. Mitochondrie sú súčasťou takmer všetkých buniek. Ich počet je v bunkách rôzny. Niektoré bunky majú po 1 mitochondrii, iné ich majú aj tisíc. Všetko závisí od metabolickej aktivity bunky. Veľa mitochondrií sa nachádza v bunkách srdca, pretože tu jedna bunka musí vytvoriť veľa energie na to, aby fungoval celý organizmus.

Koenzým Q10 má kľúčovú metabolickú funkciu v organizme. Okrem toho, že je antioxidant a neutralizuje voľné radikály kyslíka, znižuje oxidatívny stres, má dôležitú úlohu z hľadiska tvorby energie v mitochondriách. Do 30. roku života sa koenzým Q10 tvorí v tele každého zdravého jedinca v dostatočnom množstve, no postupne s pribúdajúcim rokom jeho tvorba klesá. Paralelne s tým organizmus starne. Starnutie je spojené aj s tvorbou vrások.

Nedostatok koenzýmu Q10 v tele sa prejavuje zníženou výkonnosťou, horšou toleranciou záťaže, zníženou aktivitou a výkonnosťou, únavou a zníženou schopnosťou regenerácie. Dlhodobejšie nedostatky Q10 oslabujú organizmus, znižuje sa schopnosť koncentrácie, urýchľuje sa starnutie nielen telesných orgánov, ale i kože, pretože dochádza k poklesu schopnosti regenerácie buniek.

*ATP (adenozíntrifosfát) predstavuje primárny zdroj energie pre bunku. Energia sa uvoľňuje pri hydrolytickom štiepení molekuly kyseliny trihydrogénfosforečnej z molekuly ATP, pričom vzniká ADP (adenozíndifosfát). Uvoľnená energia sa využíva na široké spektrum dejov, ktoré si vyžadujú energiu.