KOMPAVA spol. s r. o.

Piešťanská 1202/44
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

IČO: 36293296
DIČ: 2020181724
IČ DPH: SK2020181724

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v odd. Sro, vložka č. 10030/R.

Mail: obchod@kompava.sk
Tel.č: +421 327 740 011

 
 

Verifikácia