mutacia buniek

Mutácia buniek

Mutácie sú dedičné zmeny, ktoré sa prejavujú ako trvalé a jedinečné zmeny znakov a vlastností organizmu, ktoré sú podmienené zmenami v ich DNA. Ak táto zmena nie je odstránená opravnými bunkovými mechanizmami, stáva sa trvalou a prenáša sa do potomstva.

Podľa efektu možno hovoriť o prospešných mutáciách, vďaka ktorým získa jedinec určité vylepšenie, alebo o škodlivých mutáciách, ktoré jedincovi prinášajú nejakú nevýhodu.

Výskyt mutácií

Za vznik mutácii sú zodpovedné mutagény. Sú to látky alebo faktory, ktoré zvyšujú početnosť mutácií. Rozdeľujú sa do troch skupín:

  1. fyzikálne mutagény – rôzne druhy ionizačného a neionizačného žiarenia
  2. chemické mutagény – lieky, pesticídy, látky získané potravou
  3. biologické mutagény – niektoré onkogénne (rakovinotvorné) vírusy

Voľné radikály a vznik mutácií

Každá bunka nášho tela prežíva 10 000 “útokov” voľných radikálov denne. Voľné radikály poškodzujú okrem DNA aj bunkoé membrány, proteíny a tuky. V priebehu 70 rokov života sa v tele vytvorí približne sedemnásť ton voľných radikálov.

Voľné radikály môžu poškodiť DNA, vyvolať tak mutácie. Mutované bunky sa tak môžu vyvinúť na rakovinové.