mutacia buniek

Mutacja komórkowa

Mutacje to zmiany dziedziczne, które objawiają się trwałymi i niepowtarzalnymi zmianami cech i właściwości organizmu, które są uwarunkowane zmianami w ich DNA. Jeśli ta zmiana nie zostanie usunięta przez mechanizmy komórkowe, staje się trwała i jest przekazywana potomstwu.

W zależności od efektu możemy mówić o mutacjach korzystnych, dzięki którym jednostka uzyskuje określoną poprawę, lub o mutacjach szkodliwych, mające szkodliwy efekt na zdrowie.

Mutacje

Za mutację odpowiedzialne są mutageny. Są to substancje lub czynniki zwiększające częstotliwość mutacji. Są one podzielone na trzy grupy:

  1. mutageny fizyczne – różne rodzaje promieniowania jonizującego i niejonizującego
  2. mutageny chemiczne – leki, pestycydy, substancje pozyskiwane z żywności
  3. biologiczne mutageny – niektóre wirusy onkogenne (rakotwórcze).

Wolne rodniki i powstawanie mutacji

Każda komórka naszego ciała doświadcza dziennie 10 000 „ataków” wolnych rodników. Oprócz DNA wolne rodniki uszkadzają również błony komórkowe, białka i tłuszcze. W ciągu 70 lat życia w organizmie powstaje około siedemnaście ton wolnych rodników.

Wolne rodniki mogą uszkadzać DNA, powodując mutacje. Zmutowane komórki mogą zatem przekształcić się w raka.