fyziologia koze

Fyziológia kože – rozloženie pokožky a jej funkcie

Koža pokrýva celé telo – je to najväčší a najťažší orgán ľudského tela. V telesných otvoroch prechádza do sliznice. Na základe telesnej hmotnosti a výšky zaberá plochu 1,5 až 2 m2 a môže mať hmotnosť okolo 3 kg. Hrúbka kože je 1,3 – 1,5 mm, najtenšia je na viečkach a najhrubšia na chodidlách.

Kožné útvary ako vlasy, nechty, chlpy, potné a mazové žľazy, spolu s kožou vytvárajú geneticky podmienený fenotyp človeka. Farba kože je spôsobená rôznou koncentráciou farbiva – melanínu, ktoré vzniká v spodnej časti kože (pokožky). Sfarbenie kože spočíva v schopnosti absorbovať ultrafialové žiarenie a je dôkazom adaptácie organizmu k vonkajšiemu prostrediu.

V dnešnej spoločnosti je dôležitý esteticky zdravý vzhľad kože na odokrytých častiach tela.  Na tomto základe vníma  jednotlivca okolie a celkovo to má vplyv na budovanie jeho sociálnych vzťahov a začlenenie v spoločnosti.

Koža plní viacero funkcií

  • ochranná funkcia – mechanická a chemická bariéra ochraňuje vnútorné časti, orgány ľudského tela pred poranením, škodlivými účinkami slnečného žiarenia, pred mikroorganizmami a chemickými látkami,
  • termoregulačná funkcia – koža spolu s tukovým tkanivom dokáže regulovať telesnú teplotu, zúžením alebo rozšírením ciev,
  • vylučovacia funkcia – reguluje množstvo vody potením, vylučuje tekutiny a soli,
  • zmyslová funkcia, senzorická funkcia – obsahuje množstvo buniek citlivých na tlak – dotyk, teplo, bolesť
  • syntetická funkcia – v pokožke sa syntetizuje vitamín D3,
  • imunitná funkcia – chráni pred infekciami a alergiami.

Zloženie kože

Vo vrstvách kože rozlišujeme:

  • pokožku (epidermis) – túto epitelovú vrstvu tvoria viacvrstvové, ploché rohovatejúce bunky,
  • škáry (dermis).

Spojenie dermis a epidermis je nepravidelné, v trojrozmernom priestore, môžu vytvárať tenký typ kože – kožné viečko alebo hrubý typ kože ako je spodná časť nohy, chodidla. Pokožka z vonkajšej strany je tvorená zo zrohovatenej vrstvy, ktorá sa vďaka odlupovaniu a opätovnému tvoreniu stále obmieňa.

  • Dve vrstvy väzivového tkaniva – riedke kolagénové väzivo a tuhé neusporiadané kolagénové väzivo.
  • Zamšu – obsahuje kapiláry a lymfatické cievy. Najspodnejšia časť zamše sa skladá z elastických a kolagénových snopčekov, ktoré sú zodpovedné za pevnosť a tuhosť kože. V tejto časti kože sa nachádzajú útvary ako vlasy, chlpy, nechty, mazové a potné žľazy.

Pod touto vrstvou sa nachádza tukové tkanivo, ktoré slúži ako zásoba energie a tepelný izolátor.

Koža je najzraniteľnejší orgán ľudského tela. Veľký vplyv na funkčnosť a zdravie kože má jej pravidelná starostlivosť a podpora regenerácie. Na trofiku kože má obrovský vplyv genetika, psychika, stravovanie, rôzne ochorenia a jednoznačne najsilnejším faktorom je vek.